Termeni, Condiții și metode de plată

 

 

Achitarea serviciilor de pază se efectuează lunar de către Client conform contractului (contractelor) semnat(e) de către părți, până la data de 20 a fiecărei luni.

 

Achitarea echipamentelor se face conform conturilor de plată primite de către Client prin mail, Viber, etc.

 

Persoanele juridice pot achita serviciile sau echipamentele prin 2 metode:

 

1) prin transfer, din contul Clientului în contul Justar;

2) achitare în numerar, la contabilitatea Justar;

 

Persoanele fizice pot achita serviciile prin următoarele metode:

 

1) Prin intermediul terminalelor de plata QIWI, PAYMASTER, BPAY și PAYNET;

2) Prin intermediul filialelor băncilor Fincombank, Moldindconbank și Moldova-Agroindbank și prin aplicațiile web ale acestor bănci;

3) Prin intermediul portalului oplata.md (1% comision), de pe orice card din Moldova, VISA sau MASTERCARD;

4) În oficiul companiei Justar – bd.Moscovei, 21 – la contabilitate, cu ajutorul cardului sau numerar;

 

    În cazul depășirii termenilor contractuali privind plata lunară, după 2 luni, Clientului îi este expediată o notificare privind deconectarea unilaterală a serviciilor prin intermediul Poștei Moldovei, Viber, Mail, WhatsApp sau Telegram. Dacă până la finalul lunei a 3-a Clientul nu a stins integral creanța, contractele de pază pot fi reziliate unilateral de către Justar.

 

Creanțele acumulate de către Clienți pot fi transmise unei firme colectoare sau juristului pentru recuperare ulterioară, inclusiv pe cale juridică.

 

Cerere ofertă
Cerere ofertă